Kerst Circus Ahoy
Kerst Circus Ahoy
Contact

Duurzaamheid

Kerstcircus wordt georganiseerd in én door Rotterdam Ahoy. Als trotse organisator, zetten we ons met vastberadenheid in voor een duurzame toekomst, gesteund door een ambitieus duurzaamheidsbeleid van Rotterdam Ahoy.

 

Realisatie van duurzaamheidsdoelen

Onze voornaamste doelstelling is aanzienlijke vermindering van broeikasgasemissies, zoals CO2. Dit bereiken we door een reeks maatregelen, zoals het uitfaseren van fossiele brandstoffen en het filteren en compenseren van CO2-uitstoot via groene initiatieven. Rotterdam Ahoy investeert ook in duurzame energiebronnen, waaronder zonnepanelen en warmte/koude-opslag, om evenementen op een milieuvriendelijke wijze te faciliteren, wat onze ecologische voetafdruk minimaliseert. Bovendien maken we gebruik van een waterbuffer om regenwater op te vangen en te zuiveren voor hergebruik, wat bijdraagt aan het verminderen van de schaarste aan schoon water.

Ons streven naar duurzaamheid omvat tevens het minimaliseren en hoogwaardig recyclen van afval, waarbij we afval benaderen vanuit een circulaire denkwijze. We experimenteren met inzamelingsmethoden, zoals het recyclen van plastic bekers tijdens evenementen. Duurzaamheid speelt ook een cruciale rol in ons voedsel- en drankbeleid, waarbij we werken met lokale, seizoensgebonden producten om voedselverspilling te minimaliseren en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

 

Duurzaamheid in verschillende gebieden

Rotterdam Ahoy moedigt actief bezoekers aan om gebruik te maken van duurzame vervoersopties, zoals openbaar vervoer of de fiets. We werken nauw samen met (deel)vervoerders om deze alternatieven te bevorderen en communiceren actief over duurzaam transport.

Bovendien gaan we partnerschappen aan met organisaties die onze toewijding aan duurzaamheid delen. Samen met onze partners, medewerkers en bezoekers bevorderen we bewustwording en verantwoordelijkheid voor onze milieu-impact. Onze inzet beperkt zich niet tot het faciliteren van evenementen; we organiseren ook duurzame evenementen en zetten ons in voor een gezonde, groene stad. Samen met onze partners en stakeholders bouwen we aan een duurzame toekomst en blijven we ons inzetten voor verbeteringen op het gebied van materialen, mensen en energie om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken. Kijk voor meer informatie op onze pagina:

Informatie duurzaamheid

Kerst Circus Ahoy